Rhybudd clir a phrudd wrth i achosion y sir gynyddu

173 diwrnod yn ôl

Mae wedi bod yn wythnos brudd gan ein bod wedi gorfod cyhoeddi rhybudd clir iawn am y cynnydd yn achosion Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin.

Yn anffodus rydym bellach yn gweld mwy o achosion nag erioed, ac mae'n bryder difrifol iawn - nid yn unig oherwydd sut y mae'r feirws i'w weld yn lledaenu ymhlith ffrindiau a theuluoedd, ond y modd mae hyn yn effeithio ar ein hysbytai a'n cartrefi gofal.

Yr hyn sy'n siomedig iawn yw bod y wybodaeth sydd gennym yn dangos bod llawer o'r achosion hyn yn gysylltiedig â phobl yn ymweld â chartrefi ffrindiau a theulu - gan roi'r bobl y maent yn eu caru fwyaf mewn perygl.

Yr unig ffordd y gallwn wella'r sefyllfa hon yw drwy wrando ar y cyngor a chadw at y rheolau.

Mae ein staff gwych yn y GIG a'n gofalwyr sy'n gweithio mor galed yn cael eu hymestyn i'r eithaf ac mae ein preswylwyr mwyaf agored i niwed yn cael eu peryglu.

Rwy'n deall yn iawn pa mor rhwystredig yw'r sefyllfa hon - rydym i gyd wedi bod ar y daith hir hon gyda'n gilydd, ac mae pawb wedi cael llond bol.

Ond ni allwn chwilio am ffyrdd o blygu'r rheolau. Gall ymweld â ffrind am baned o de a sgwrs ymddangos yn ddigon diniwed, ond mae'r rheolau ynghylch aelwydydd ar waith am reswm.

Os byddwn yn ymweld â chartref ffrind mae'n llai tebygol y bydd modd cadw pellter cymdeithasol ac mae'n fwy anodd i'n timau olrhain cysylltiadau ddod o hyd i'r bobl a allai fod wedi dod i gysylltiad â'r feirws.

Rwy'n erfyn arnoch - gadewch i ni weithio'n gyda'n gilydd a chadw at y rheolau.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis