Trosglwyddo contract Allied Healthcare

301 diwrnod yn ôl

Ar ddiwedd yr wythnos ddiwethaf, clywsom y newyddion fod Allied Healthcare wedi penderfynu trosglwyddo ei holl gontractau i ddarparwyr eraill ar ôl wynebu trafferthion ariannol.

Er bod hyn yn peri pryder i deuluoedd llawer o bobl sy'n dibynnu ar y gwasanaethau gofal y mae'r cwmni yn eu darparu yn Sir Gaerfyrddin, roeddem yn ffodus i allu gweithredu ein cynlluniau wrth gefn cynnar ar unwaith.

Dros y diwrnodau nesaf, bydd y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau gofal a ddarperir gan Allied, eu teuluoedd, ac wrth gwrs y staff sy'n gweithio mor galed i helpu'r bobl yn eu gofal, yn cael gwybod am ein cynlluniau i drosglwyddo'r gofal a'r swyddi i'n darpariaeth fewnol bresennol.

Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau bod y cyfnod hwn o drosglwyddo mor hwylus â phosibl, ac mae gennym dîm arbenigol i wneud y gwaith hwn gan darfu cyn lleied â phosib ar y drefn arferol.

Wrth gwrs, byddwn hefyd yn sicrhau bod pawb y mae hyn yn effeithio arnynt yn cael y wybodaeth angenrheidiol, gan fy mod yn sicr bod hon yn adeg bryderus iawn i lawer o bobl, yn enwedig wrth i'r Nadolig agosáu.

Dolenni Cysylltiedig

Allied Healthcare

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Fideo diweddaraf - Bwrsariaeth y Goleudy

Cael golwg ar ragor o fideos gan yr Arweinydd ar Vimeo

Blogiau blaenorol...

Blog Medi - 1 postiad

Dewiswch fis