Ychydig ddyddiau ar ôl i wneud gwahaniaeth

194 diwrnod yn ôl

Bellach rydym yn gwybod beth fydd y rheolau newydd ar gyfer Cymru pan fydd y cyfnod atal presennol yn dod i ben ddydd Llun.

Caniateir i'n busnesau ailagor a gallwn fynd ati i ailddechrau gwasanaethau'r cyngor sydd wedi'u hatal yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd ysgolion yn ailagor i bob disgybl, a byddwn hefyd yn gallu ffurfio swigen gydag un aelwyd arall er mwyn cefnogi ac ymweld â'n gilydd yn yr wythnosau sydd i ddod.

Yr hyn y mae'n rhaid inni ei gofio serch hynny yw bod y cyfnod atal yn dal i fod ar waith yr wythnos hon, a dim ond os rhoddwn gyfle iddo weithio y bydd yn gweithio.

Mae ychydig ddyddiau ar ôl i wneud gwahaniaeth. Yr hyn yr hoffwn ei ddweud yw diolch am bob aberth rydych wedi'i wneud hyd yn hyn a pharhewch i wneud hynny tan ddydd Llun.

Yr wythnos nesaf ni fyddwn yn dychwelyd i'r normal yr ydym i gyd am ddychwelyd iddo, ond bydd cyfres newydd o reolau i'n helpu i gadw'n ddiogel a diogelu'r GIG. Mae angen inni barchu a chefnogi hynny.

Wrth sôn am y cyfnod atal, yr wythnos hon byddwn hefyd yn gweld dathliadau traddodiadol noson tân gwyllt. Eleni, bydd yn wahanol. Ni fydd unrhyw arddangosfeydd wedi'u trefnu ar gyfer teuluoedd ac mae gwerthiant tân gwyllt wedi'i gyfyngu, ond mae'r neges yn aros yr un peth - cadwch yn ddiogel a pharchwch eraill.

Nid yw pawb yn dwlu ar dân gwyllt - i rai pobl, yn enwedig ein hanifeiliaid anwes, gallant fod yn drawmatig, ac i eraill gallant fod yn niwsans llwyr.

Gyda straen ychwanegol y cyfyngiadau symud a'r pwysau ar y GIG, efallai fod gwneud llai yn fwy buddiol eleni.

Cynghorydd Emlyn Dole

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Emlyn Dole edrychwch ar ei flog a'i ddiweddariadau fideo.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Mai - 1 postiad

Dewiswch fis