Dathlu'r 100

38 diwrnod yn ôl

Yn anffodus, mae Covid-19 gyda ni o hyd, ond drwy gadw pellter cymdeithasol a dilyn canllawiau diogelwch, roeddwn yn gallu ymweld â Mrs Freda Bagley, sy'n byw yn un o Gartrefi Preswyl y Cyngor yn Llanelli ar ddechrau'r mis. Cwrddais â Mrs Bagley y tu allan i'w thŷ ar achlysur ei phen-blwydd yn 100 oed. Roedd yn fraint cael ei llongyfarch ar y garreg filltir wych hon.

Cefais wahoddiad hefyd i agor marchnad Fforwm Pentref Glanyfferi, yng Nghalon y Fferi, ac roedd yn bleser cael gwneud hynny. Eto, trwy gadw pellter cymdeithasol a dilyn canllawiau diogelwch.

Er y byddai Cadeirydd y Cyngor fel arfer yn mynd i ddigwyddiadau a drefnir ledled y Sir, a thu hwnt ar adegau, mae'n gyfnod gwahanol iawn ar hyn o bryd. Er hyn, rwy'n dal i fod yn brysur iawn fel aelod etholedig o'r Cyngor, gan weithio yn fy Ward. Os oes gan unrhyw breswylydd unrhyw faterion yr hoffent eu trafod, cysylltwch â mi naill ai drwy e-bost: IWDavies@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio 07817 617957.

Cynghorydd Ieuan Davies

Cewch weld rhai o'r digwyddiadau mae Cadeirydd y Cyngor wedi mynychu yn ystod y mis diwethaf.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Awst - 1 postiad

Dewiswch fis