Pen-blwydd Carreg Filltir

17 diwrnod yn ôl

Fel Cadeirydd y Cyngor, byddwn i fel arfer yn ymweld â thrigolion y Sir sy'n dathlu eu penblwyddi yn 100 oed. Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau Covid, nid yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd. Fodd bynnag, roeddwn i'n falch iawn o gael anfon cerdyn llongyfarch at Patricia Menage pan fuodd hi'n dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed yn ddiweddar.

Mae Ms Menage wedi byw bywyd diddorol iawn, gan dreulio llawer o flynyddoedd yn teithio ledled y byd gyda'i rhieni yn ystod penodiadau niferus ei thad gyda'r Peirianwyr Brenhinol. Yn ystod penodiad penodol yn Asia, yn cynorthwyo a chefnogi tad yr actores Joanna Lumley yn ei rôl, roedd y teuluoedd yn mwynhau treulio amser cymdeithasol gyda'i gilydd. Yn ystod ei hamser yn Kuala Lumpur, roedd Patricia yn actores amatur.

Ar ôl ymuno â'r Fyddin Tiriogaethol Cynorthwyol, ymgymerodd â'r un hyfforddiant â'r Frenhines, gan wisgo'r un wisg, dysgu sut i yrru'r un fath o ambiwlans, gan yrru milwyr wedi'u hanafu i'r ysbyty.

Mae'n bleser gallu cydnabod bywyd bendigedig a llawn y fenyw ryfeddol hon, a'i llongyfarch ar gyrraedd carreg filltir anhygoel sef ei phen-blwydd yn 100 oed.

Blogiau blaenorol...

Blog Mehefin - 1 postiad

Dewiswch fis