Cerdded ar gyfer elusen

59 diwrnod yn ôl

Yn dilyn fy mlog blaenorol, rwyf bellach wedi dechrau cerdded i elusen ar gyfer fy nau elusen eleni, Prostate Cancer UK ac Eglwys Sant Pedr, Llanybydder.

Pan feddyliais am hyn am y tro cyntaf, fy mwriad oedd cerdded 30 milltir cyn diwedd fy nhymor yn y swydd ym mis Mai. Pan mae'r tywydd wedi bod yn braf, rwyf wedi bod allan yn cerdded drwy Lanybydder – weithiau gyda fy nghi Susie – ac rwyf eisoes wedi cerdded ychydig dros 44 milltir – dyna beth mae fy nhraciwr yn ei ddweud.

Rwyf eisoes wedi cael nifer o roddion, a'r addewid o roddion pellach gan Gynghorwyr a rhai Cynghorau Tref a Chymuned. Mae amser o hyd i unrhyw un sy'n dymuno rhoi arian.

Gellir gwneud rhoddion fel a ganlyn:

• I dalu gyda cherdyn credyd/debyd gyda Visa, MasterCard, Switch, Solo, Visa Delta, ffoniwch 01267 228686. Cofiwch sôn eich bod am wneud taliad i gyfrif Cadeirydd y Cyngor.
• Gallwch dalu drwy siec, yn daladwy i 'Gyfrif Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin, a'i hanfon at: Eira Evans, Prif Swyddog Gwasanaethau Democrataidd (Cymorth i'r Aelodau a Dinesig), Adran y Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP.

Diolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth.

Diolch yn fawr .

Cynghorydd Ieuan Davies

Cewch weld rhai o'r digwyddiadau mae Cadeirydd y Cyngor wedi mynychu yn ystod y mis diwethaf.

Proffil

Blogiau blaenorol...

Blog Ebrill - 1 postiad

Dewiswch fis