Croeso i fy mlog cyntaf fel Cadeirydd

315 diwrnod yn ôl

Am ddechreuad i fy mlwyddyn yn y swydd. Oherwydd y sefyllfa drist o ran Covid-19, doedd dim modd cynnal y seremoni sefydlu arferol yn Neuadd y Sir eleni, ond roedd yn rhaid ei chynnal o bell yn lle. Roedd hyn yn golygu llawer o waith gan lawer o bobl i sicrhau y gallai'r cyfarfod fynd yn ei flaen, ac ychydig o bryder i mi yn bersonol. Ni ddylwn i fod wedi poeni. Roedd yn wahanol, ond roedd y ffaith bod rhai o'm ffrindiau a'm perthnasau yn gallu ymddangos drwy gysylltiad fideo i fynegi eu dymuniadau gorau i mi yn syrpreis neis. Bydd y flwyddyn nesaf yn un wahanol.

Rwy'n gobeithio y byddaf yn gallu codi arian mewn gwahanol ffyrdd eleni ar gyfer fy elusennau, sef Canser y Prostad ac Eglwys Sant Pedr, Llanybydder. Mae rhai o'm syniadau yn cynnwys taith gerdded noddedig, gwerthu eitemau ar-lein a Gŵyl Flodau yn yr Eglwys ym mis Rhagfyr. Mae'r gwaith yn mynd rhagddo felly cadwch lygad am ragor o wybodaeth.

Rwy'n falch o weld bod ein hysgolion wedi ailagor, a chefais y fraint o ymweld ag Ysgol Llanybydder ychydig ddyddiau cyn iddi ailagor i weld y gwaith ardderchog a gyflawnir gan gynifer i sicrhau bod yr ysgol yn ddiogel i'n plant ddychwelyd i ryw fath o normalrwydd.

Dolenni Cysylltiedig

Creu hanes wrth sefydlu Cadeirydd y Cyngor ar-lein

Gwaith wedi dechrau i ail-agor ysgolion

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Sir Dydd Mercher, 10 Mehefin 2020

Cynghorydd Ieuan Davies

Cewch weld rhai o'r digwyddiadau mae Cadeirydd y Cyngor wedi mynychu yn ystod y mis diwethaf.

Proffil

Fideo diweddaraf - Ymweliad Ysgol Llanybydder

Blogiau blaenorol...

Blog Ebrill - 1 postiad

Dewiswch fis