Cadeirydd 2017/18

Y Cynghorydd Irfon Jones yw Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin am 2017/2018. Etholwyd ef yn Gadeirydd yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 24ain o Fai 2017, a bydd yn gwasanaethu tan y Cyfarfod Blynyddol nesaf a gynhelir ym mis Mai 2018.

Mae'r Cynghorydd Jones wedi bod yn cynrychioli Ward Etholiadol Cynwyl Elfed ers 2012.  Fe wnaeth hefyd cynrychioli Ward Llannewydd o 1996 hyd Mai 1999.  Mae hefyd yn aelod o Gyngor Cymuned Bronwydd, ac yn cyn Aelod o Gyngor Dosbarth Caerfyrddin, wedi'i ethol yn 1987.

Yn hanu o Fronwydd, mae'r Cynghorydd Jones yn dal yn byw yno gyda'i wraig, Jean. Mae’r Cadeirydd wedi ymddeol o’i waith fel Rheolwr Gwerthiant. Mae yn aelod oes o Glwb y Cwins, Caerfyrddin, ac yn gysylltiedig gyda Probus Myrddin, Neuadd Pentref Bronwydd a Clwb Criced Bronwydd.  Mae hefyd yn aelod gwreiddiol o Glwb Bowlio Dan Do Bro Myrddin, ac yn aelod o Glwb Golff Caerfyrddin.

Y Cadeirydd yw prif ddinesydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ac fe'i hetholir yn y Cyfarfod Blynyddol. Ymhlith dyletswyddau'r swydd mae cadeirio cyfarfodydd llawn y Cyngor a chynrychioli'r Cyngor mewn digwyddiadau ffurfiol a seremonïol yn y Sir a thu hwnt.  Hefyd mae'n estyn croeso i bobl sy'n ymweld â'r Sir ac yn cefnogi digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan bobl leol a mudiadau yn y Sir.

Fel rheol mae Cadeirydd y Cyngor Sir yn codi arian tuag at elusennau lleol yn ystod y flwyddyn.  Bydd y Cynghorydd Jones yn parhau â'r traddodiad rhagorol yma.

Yr Is-Gadeirydd ar gyfer 2017/2018 yw'r Cynghorydd Mansel Charles.

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/03/2018