Cadeirydd 2021 - 22

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/09/2021

Y Cynghorydd Eirwyn Williams yw Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer 2021/2022.

Fe’i hetholwyd yn Gadeirydd yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 19 Mai 2021, a bydd yn gwasanaethu tan y Cyfarfod Blynyddol nesaf a gynhelir ym mis Mai 2021.

Mae'r Cynghorydd Williams wedi cynrychioli Ward Pencarreg 1995-1999 a Ward Cynwyl Gaeo ers 1999.

Ganwyd Eirwyn yng Nghwrtycadno.  Yn briod i Joyce, ei Gymar eleni, mae ganddynt 4 o fechgyn.  Yn gyn athro Cymraeg, mae Eirwyn nawr wedi ymddeol.  Mae ei ddiddordebau yn cynnwys teithio, talyrna, tyddynna, darllen a chasglu enwau caeau.

Mae'n aelod o Bwyllgor Cynllunio'r Cyngor a hefyd y Pwyllgor Trwyddedu.  Yn ogystal, mae'n aelod o Gyrff Llywodraethu Ysgolion Gynradd Llanwrda, Caeo, Llansawel a Llanycrwys.

Y Cadeirydd yw prif ddinesydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ac fe'i hetholwyd yn y Cyfarfod Blynyddol. Ymhlith dyletswyddau'r swydd mae cadeirio cyfarfodydd llawn y Cyngor a chynrychioli'r Cyngor mewn digwyddiadau ffurfiol a seremonïol yn y Sir a thu hwnt. Hefyd mae'n estyn croeso i bobl sy'n ymweld â'r Sir ac yn cefnogi digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan bobl leol a mudiadau yn y Sir.

Fel arfer, mae Cadeirydd y Cyngor Sir yn codi arian ar gyfer elusennau lleol yn ystod y cyfnod wrth y llyw. Bydd y Cynghorydd Williams yn parhau â’r traddodiad rhagorol hwn drwy gefnogi Ambiwlans Awyr Cymru.

Y Cynghorydd Ken Lloyd yw'r Is-gadeirydd ar gyfer 2021/202.

Cyngor a Democratiaeth