Asesiad Lleol Llesiant Sir Gaerfyrddin

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/08/2023

Mae paratoi Asesiad Llesiant Lleol yn ofyniad statudol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'n seiliedig ar ddata, tystiolaeth ac adborth gan ein trigolion a'n rhanddeiliaid ar yr hyn sy'n bwysig i'n cymunedau o ran Lles. Dyma’r ail asesiad y mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr fel sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Llesiant Lleol, a fydd yn pennu'r hyn y byddwn yn ei wneud dros y 5 mlynedd nesaf i wella lles pobl a chymunedau yn y Sir.

Cymeradwywyd Asesiad Llesiant Lleol Sir Gaerfyrddin ar ddechrau mis Mawrth 2022. Cefnogir yr Asesiad gan ddogfennau manwl, sy’n cynnwys Dadansoddiad yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd a'r proffiliau Lles Ardal Gymunedol.
Mae paratoi Asesiad Llesiant Lleol yn ofyniad statudol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'n seiliedig ar ddata, tystiolaeth ac adborth gan ein trigolion a'n rhanddeiliaid ar yr hyn sy'n bwysig i'n cymunedau o ran Lles. Dyma’r ail asesiad y mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr fel sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Llesiant Lleol, a fydd yn pennu'r hyn y byddwn yn ei wneud dros y 5 mlynedd nesaf i wella lles pobl a chymunedau yn y Sir.

Cymeradwywyd Asesiad Llesiant Lleol Sir Gaerfyrddin ar ddechrau mis Mawrth 2022. Cefnogir yr Asesiad gan ddogfennau manwl, sy’n cynnwys Dadansoddiad yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd a'r proffiliau Lles Ardal Gymunedol.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan y Bwrdd Gwasanaeth Lleol 'Y Sir Gâr a Garem'

 

 

Cyngor a Democratiaeth