Proffil Wardiau Etholiadol a Sirol

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/06/2021

Mae Sir Caerfyrddin yn Sir amrywiol iawn o safbwynt y boblogaeth a daearyddiaeth. Mae’r Sir yn cynnwys 58 Ward Etholiadol a 74 Cynghorwr Sir.

Mae proffîl unigol ar gyfer pob ward wedi cael ei baratoi. Mae'r proffîl yn crynhoi rhai o brif nodweddion pob ward ynghyd â gwybodaeth leol. Mae'r proffiliau Ward yn cynnwys casgliad o ystadegau o ffynonellau gwahanol wedi eu cyflwyno mewn dull cyson er mwyn galluogi cymhariaeth o ardaloedd, ymchwil i batrymau ac adnabyddiaeth o amrywiaethau. 

Mae'r fersiwn ddiweddaraf o'r proffiliau (a gyhoeddwyd ym mis Mai 2021) yn cynnwys ffynonellau gwybodaeth newydd gan gynnwys:

  • Ystadegau Amcangyfrif Poblogaeth Canol Blwyddyn 2019 (Swyddfa Ystadegau Gwladol, ONS)
  • Data am nodweddion poblogaeth, cyfansoddiad cartrefi a statws gweithgaredd economeg (Cyfrifiad 2011)
  • Math o Dai a Daliadaeth (Cyfrifiad 2011)
  • Amcangyfrif Incwm Cartrefi (CACI 'Paycheck' 2020)
  • Data NS-Sec (safle economeg gymdeithasol yn seiliedig ar alwedigaeth, Cyfrifiad 2011)
  • Yr ystadegau'r farchnad llafur a budd-daliadau diweddaraf
  • Ystadegau Troseddau Cofnodedig 2020-2021 (Heddlu Dyfed Powys)

Cyngor a Democratiaeth