Gwybodaeth Cyfrifiad 2011

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/11/2022

Oedd Cyfrifiad 2011 yn rhoi gwybodaeth fanwl am y boblogaeth yn ei chyfanrwydd ac am ardaloedd daearyddol bach a phoblogaethau bach. Oedd yn ffynhonnell wybodaeth bwysig am y boblogaeth ac aelwydydd yn y sir. Mae'r data wedi ei gategoreiddio yn ôl y themâu canlynol:

Mae'r tudalennau proffiliau ardal yn crynhoi'r prif ganlyniadau o'r Cyfrifiad - ar gyfer y Sir, wardiau (rhanbarthau etholiadol), cynghorau dref a chymuned, ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (LSOAs). Ystadegau allweddol o Gyfrifiad 2011 a gyflwynwyd fel proffiliau ardal ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin a Chymru.

Ystadegau allweddol o Gyfrifiad 2011 a gyflwynwyd fel proffiliau ardal ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin a Chymru.

Gellir defnyddio’r ystadegau yma o dan delerau’r - Drwydded Llywodraeth Agored.
Ffynhonnell: Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011, Swyddfa Ystadegau Gwladol © Hawlfraint Y Goron
Mae’r data hefyd ar gael ar wefan Cyfrifiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyngor a Democratiaeth