Gwybodaeth Cyfrifiad 2011

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/02/2024

Oedd Cyfrifiad 2011 yn rhoi gwybodaeth fanwl am y boblogaeth yn ei chyfanrwydd ac am ardaloedd daearyddol bach a phoblogaethau bach. Oedd yn ffynhonnell wybodaeth bwysig am y boblogaeth ac aelwydydd yn y sir. Mae'r data wedi ei gategoreiddio yn ôl y themâu canlynol:

The Area Profile pages bring together the key results from the Census – for the county, wards (electoral division), town and community council areas and lower super output areas (LSOAs). Key statistics from the 2011 Census presented as area profiles for Carmarthenshire County Council and Wales.

 

Ystadegau allweddol o Gyfrifiad 2011 a gyflwynwyd fel proffiliau ardal ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin a Chymru.

Gellir defnyddio’r ystadegau yma o dan delerau’r - Drwydded Llywodraeth Agored.
Ffynhonnell: Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011, Swyddfa Ystadegau Gwladol © Hawlfraint Y Goron
Mae’r data hefyd ar gael ar wefan Cyfrifiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyngor a Democratiaeth