Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2019-20

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/07/2021

Mae ein Hadroddiad Blynyddol yn dangos y cynnydd rydym wedi'i wneud o ran cyflawni ein Hamcanion Llesiant/Gwella o 2019-20. Rydym yn cyhoeddi'r adroddiad yn hydref y flwyddyn ganlynol, ar ôl i ganlyniadau ariannol a pherfformiad gael eu hadnabod ledled Cymru, fel y gallwn gymharu sut rydym yn gwneud.

Cyngor a Democratiaeth