Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2020-21

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/10/2021

Mae ein Hadroddiad Blynyddol yn dangos y cynnydd rydym wedi'i wneud o ran cyflawni ein Hamcanion Llesiant/Gwella o 2020-21. Rydym yn cyhoeddi'r adroddiad yn hydref y flwyddyn ganlynol, ar ôl i ganlyniadau ariannol a pherfformiad gael eu hadnabod ledled Cymru, fel y gallwn gymharu sut rydym yn gwneud.

Cyngor a Democratiaeth