Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2021-22

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/02/2023

Mae ein Hadroddiad Blynyddol yn dangos y cynnydd rydym wedi'i wneud o ran cyflawni ein Hamcanion Llesiant/Gwella o 2021-22. Rydym yn cyhoeddi'r adroddiad yn hydref y flwyddyn ganlynol, ar ôl i ganlyniadau ariannol a pherfformiad gael eu hadnabod ledled Cymru, fel y gallwn gymharu sut rydym yn gwneud.

Cyngor a Democratiaeth