Hyrwyddo'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru

Sut fydd yr amcan llesiant yn cael ei ariannu?

Gellir mynd i'r afael â'r flaenoriaeth hon heb fod angen buddsoddiad mawr ychwanegol. Byddwn yn canolbwyntio'n bennaf ar gyflawni'r amcan hwn drwy'r gwaith rydym yn ei wneud ar hyn o bryd gydag Adfywio a Pholisi, Hamdden a Diwylliant, ac Addysg a Gwasanaethau Plant i gynghori ac addysgu cydweithwyr ynghylch sut y gellir gwella rhagor ar ein gwasanaethau presennol a sut y gallwn hyrwyddo diwylliant bywiog a sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu.