Llywodraethu a defnyddio adnoddau yn well

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Cyflawnir yr amcan hwn gan yr adran(nau) canlynol:

Yr aelod arweiniol o'r Bwrdd Gweithredol ar gyfer yr amcan hwn yw:

Cyng David Jenkins

Cyng Mair Stephens