Helpu plant i ddilyn ffordd iach o fyw

Beth sydd angen i ni ei wneud?

  • Mae angen i ni weithio gyda phartneriaid i sicrhau bod plant ar draws Sir Gaerfyrddin: yn bwyta'n iach, yn gorfforol egnïol, ac yn cadw'n iach yn feddyliol.
  • Byddwn yn mynd i'r afael ag argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru yn dilyn eu hadolygiad o'r Amcan Llesiant hwn o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
  • Mae angen i ni fesur gweithgarwch drwy ysgolion.

Pa un o'r 7 nod llesiant y mae'r amcan hwn yn eu cyflawni?

Mae'n rhaid i ni weithio tuag at gyflawni'r 7 nod llesiant cenedlaethol sydd yn y Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r amcan hwn yn cyflawni'r nodau canlynol: