Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Gwahoddiad i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisio - Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 05/02/2018 i 29/08/2018

  • Amgylchedd
  • Y Gwasanaethau Cynllunio

Strategaeth ddrafft ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 23/04/2018 i 29/06/2018

  • Cymunedau
  • Avril Bracey

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/12/2017