Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 01/08/2019 i 28/02/2020

  • Y Prif Weithredwr
  • Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Pa gynhyrchion glanweithdra y dylid eu prynu o'r Grant Urddas Cyfnod Llywodraeth Cymru?

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 03/12/2019 i 13/01/2020

  • Addysg a Phlant
  • Gwasanaethau Cefnogaeth i’r Ieuenctid

Cyngor a Democratiaeth