Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Galw am safleoedd Sipsiwn a Teithwyr - Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 28/01/2019 i 08/04/2019

  • Amgylchedd
  • Y Gwasanaethau Cynllunio

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft 2019

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 06/02/2019 i 01/05/2019

  • Amgylchedd
  • Stephen Pilliner

Cyngor a Democratiaeth