Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Mynediad i gerdded a beicio (Teithio Llesol)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 08/06/2020 i 01/09/2021

 • Amgylchedd
 • Trafnidiaeth a Pheirianneg

Cynnig i Adolygu Darpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 11/01/2021 i 21/02/2021

 • Addysg a Phlant
 • Mynediad i addysg

Cynnig i Newid Ystod Oedran Ysgol Swiss Valley o 4-11 i 3-11

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 11/01/2021 i 21/02/2021

 • Addysg a Phlant
 • Mynediad i addysg

Cynnig i adolygu darpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Blaenau a Llandybie

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 11/01/2021 i 21/02/2021

 • Addysg a Phlant
 • Mynediad i addysg

Cynnig i ad-drefnu ac ailfodelu Gwasnaethau Cymorth Ymddygiad yn Ysgol Rhydygors i wella’r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 11/01/2021 i 21/02/2021

 • Addysg a Phlant
 • Mynediad i addysg

Gorchymyn Datblygu Lleol Drafft - Canol Tref Rhydaman

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 12/01/2021 i 26/02/2021

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Gorchymyn Datblygu Lleol Drafft - Canol Tref Caerfyrddin

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 12/01/2021 i 26/02/2021

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Ymgynghoriad Cyhoeddus Gwelliannau Teithio Llesol Abergwili

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 14/01/2021 i 04/02/2021

 • Amgylchedd
 • Trafnidiaeth a Pheirianneg

Ymgynghori ynghylch y Gyllideb 2021/2024

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 18/01/2021 i 03/02/2021

 • Gwasanaethau Corfforaethol
 • Cyllid

Cyngor a Democratiaeth