Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Mynediad i gerdded a beicio (Teithio Llesol)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 30/09/2022 i 30/09/2022

  • Amgylchedd
  • Priffyrdd a thrafnidiaeth

Cynlluniau Adfer Canol Trefi Sir Gaerfyrddin

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 26/10/2021 i 10/12/2021

  • Y Prif Weithredwr
  • Adfywio

Prif Gynllun Teithio Llesol Sanclêr WelTAG

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 09/11/2021 i 13/12/2021

  • Amgylchedd
  • Priffyrdd a thrafnidiaeth

Cyngor a Democratiaeth