Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Camerâu wedi'u gwisgo ar y corff

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 02/09/2019 i 11/10/2019

  • Amgylchedd
  • Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 01/08/2019 i 28/02/2020

  • Y Prif Weithredwr
  • Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Gwerthusiad Terfynol o Brosiect LINC

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 16/08/2019 i 20/09/2019

  • Amgylchedd
  • Trafnidiaeth a Pheirianneg

Cyngor a Democratiaeth