Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Mynediad i gerdded a beicio (Teithio Llesol)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 08/06/2020 i 01/09/2021

 • Amgylchedd
 • Priffyrdd a thrafnidiaeth

Cynnig i Adolygu Darpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 11/01/2021 i 16/07/2021

 • Addysg a Phlant
 • Mynediad i addysg

Cynnig i Newid Ystod Oedran Ysgol Swiss Valley o 4-11 i 3-11

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 11/01/2021 i 16/07/2021

 • Addysg a Phlant
 • Mynediad i addysg

Cynnig i adolygu darpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Blaenau a Llandybie

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 11/01/2021 i 16/07/2021

 • Addysg a Phlant
 • Mynediad i addysg

Cynnig i ad-drefnu ac ailfodelu Gwasnaethau Cymorth Ymddygiad yn Ysgol Rhydygors i wella’r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 11/01/2021 i 16/07/2021

 • Addysg a Phlant
 • Mynediad i addysg

Cynnig i Newid Natur y Darpariaeth - Ysgol Y Felin

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 22/02/2021 i 16/07/2021

 • Addysg a Phlant
 • Mynediad i addysg

Cyngor a Democratiaeth