Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Gwahoddiad i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisio - Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 05/02/2018 i 29/08/2018

  • Amgylchedd
  • Y Gwasanaethau Cynllunio

Arolwg Gofalwyr Di-dâl 2018

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 10/07/2018 i 01/09/2018

  • Chris Harrison
  • Tai, Diogelu'r Cyhoedd a Gwasanaethau Gofal a Gwasanaethau Cymorth

Ymgynghoriad ynghylch Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 17/07/2018 i 27/08/2018

  • Llinos Quelch
  • Y Gwasanaethau Cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/12/2017