Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Cynnig i adleoli Ysgol Heol Goffa i safle newydd a chynyddu nifer y lleoedd o 75 i 120

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 21/09/2020 i 01/11/2020

  • Addysg a Phlant

Mynediad i gerdded a beicio (Teithio Llesol)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 08/06/2020 i 01/09/2021

  • Amgylchedd
  • Trafnidiaeth a Pheirianneg

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys - Arolwg Teledu Cylch Cyfyng

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 01/10/2020 i 01/12/2020

  • Y Prif Weithredwr
  • Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Cyngor a Democratiaeth