Ymgynghoriadau actif

Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs.

Rydym hefyd yn casglu barn ac adborth ynghylch gwasanaethau penodol drwy amrywiol grwpiau, gan gynnwys Panel Dinasyddion, Cyngor Ieuenctid a Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin. Anogir pob preswylydd (o oed priodol) i ymuno yn y broses, a fydd yn costio dim.

Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau’r Mynydd Mawr, Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft (CCA)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 29/01/2020 i 27/03/2020

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Cilfach Tywyn (CCA)

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 29/01/2020 i 27/03/2020

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Yr Arfarniad Cynaliadwyedd a'r Asesiad Amgylcheddol Strategol (AC) - Cynllun Adneuo

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 29/01/2020 i 27/03/2020

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Cynllun Adneuo

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 29/01/2020 i 27/03/2020

 • Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Cynllunio

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 01/08/2019 i 28/02/2020

 • Y Prif Weithredwr
 • Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Cynnig i adleoli Ysgol Heol Goffa i safle newydd a chynyddu nifer y lleoedd o 75 i 120

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal o 02/03/2020 i 12/04/2020

 • Addysg a Phlant

Cyngor a Democratiaeth