Adolygiad o Etholaethau Seneddol 2023

  • Y cyfnod ymgynghori: 08/09/2021 - 03/11/2021 ~ 12:00
  • Cynulleidfa: Holl drigolion Sir Gaerfyrddin
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Pob adran

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae'r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi'r cynigion cychwynnol ar gyfer ffiniau newydd yr etholaethau Seneddol.

Gellir gweld y cynigion a'r mapiau ar gyfer yr holl Etholaethau yng Nghymru ar y wefan ganlynol: https://comffin-cymru.gov.uk/. Fel arall, gellir gweld cynigion Sir Gaerfyrddin yn y cyfeiriadau canlynol:

  • Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyrddin, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin SA31 1LE
  • Y Swyddfa Etholiadau, Adeilad 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ
  • Llyfrgell Llanelli, Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS

Mae'r adolygiad hwn yn ymwneud â'r ffiniau seneddol ac nid y ffiniau lleol a gaiff eu hystyried ar wahân.

Sut i gymryd rhan

Dyma'r tro cyntaf i'r cyhoedd allu gweld sut y gallai eu hetholaethau newydd edrych a rhoi eu barn am y cynigion i'r Comisiwn.

Gellir gweld y cynigion a rhoi sylwadau arnynt drwy fynd i https://comffin-cymru.gov.uk/. Rhaid cyflwyno sylwadau erbyn dydd Mercher, 3 Tachwedd 2021.

Cyngor a Democratiaeth