Adolygiad o'r Ardal Gadwraeth Sir Gâr

 • Y cyfnod ymgynghori: 05/07/2022 ~ 09:00 - 26/08/2022 ~ 23:59
 • Cynulleidfa: Anogir pob preswylydd a busnes i gymryd rhan.
 • Ardal: Tref Caerfyrddin, Llanelli, Laugharne, San Cler, Cydweli, Llandeilo a Castell Newydd Emlyn
 • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Yn 2021 derbyniodd Cyngor Sir Caerfyrddin grant gan y Gronfa Adnewyddu Cymunedol i baratoi Cynlluniau Arfarnu a Rheoli Ardaloedd Cadwraeth ar gyfer Talacharn, Sanclêr, Cydweli, Llanelli, Llandeilo, Castellnewydd Emlyn ac ar gyfer pedair ardal yng Nghaerfyrddin.
Mae Ardaloedd Cadwraeth yn rhannau penodol o'r amgylchedd hanesyddol a ddynodwyd gan Awdurdodau Cynllunio Lleol oherwydd eu bod o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig. Bydd y cynlluniau rheoli yn helpu'r Awdurdod Lleol, perchnogion adeiladau, cynllunwyr ac asiantau i sicrhau nad yw cynigion ar gyfer newid, boed hynny i lecynnau cyhoeddus neu adeiladau, yn gwneud niwed i ansawdd arbennig yr ardal gadwraeth.
Mae modd cael golwg ar y dogfennau drafft bellach, a byddem yn croesawu eich sylwadau ar y drafftiau.

Sut i gymryd rhan

Edrychwch ar yr Arfarniadau Ardaloedd Cadwraeth Drafft unigol trwy glicio ar y dolen isod.

Conservation Area Appraisals

Yn ogystal, bydd nifer o ddigwyddiadau ymgynghori wyneb yn wyneb a gweminarau ar-lein yn cael eu cynnal i ofyn am eich barn ar y cynigion. Mae dyddiadau digwyddiadau fel a ganlyn:

Gweminarau

 • Thursday 7th July 6.30-7.30 – Ardaloedd Gadwraeth Tref Caerfyrddin, Heol y Prior, Teras Picton a Heol Awst
 • Dydd Gwener 8 Gorffennaf 6.30-7.30 - Ardal Gadwraeth Sanclêr
 • Dydd Llun 11 Gorffennaf 6.30-7.30 - Ardal Gadwraeth Llanelli
 • Dydd Mercher 13 Gorffennaf 6.30-7.30 - Ardal Gadwraeth Cydweli
 • Dydd Iau 14 Gorffennaf 6.30-7.30 - Ardal Gadwraeth Llandeilo
 • Dydd Llun 18 Gorffennaf 6.30-7.30 – Ardal Gadwraeth Castellnewydd Emlyn
 • Dydd Mawth 19 Gorffennaf 6.30-7.30 – Ardal Gadwraeth Talacharn

Digwyddiadau ymgynghori wyneb-yn-wyneb

 • Dydd Iau 4 Awst - 10.00-12.00 – Ardal Gadwraeth Kidwelly
 • Dydd Iau 4 Awst – 14:00-16.00 – Ardal Gadwraeth Llanelli
 • Dydd Gwener 5 Awst – 10.00-12:00 – Ardal Gadwraeth Newcastle Emlyn
 • Dydd Gwener 5 Awst – 14:00-16:00 – Ardal Gadwraeth Llandeilo
 • Dydd Gwener 5 Awst – 10.00-12:00 - Ardal Gadwraeth Sanclêr
 • Dydd Gwener 5 Awst – 14:00-16:00 – Ardal Gadwraeth Laugharne

I archebu eich lle cysylltwch â Candice Walker.

Camau nesaf

Defnyddir adborth ar yr ymgynghoriad i lywio cynlluniau arfarnu a rheoli yr Ardal Gadwraeth a chyfrannu'n uniongyrchol at y ddogfen derfynol. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn dod i ben ar 26 Awst 2022.

Cyngor a Democratiaeth