Adolygiad o'r Dosbarthau Pleidleisio, y Mannau Pleidleisio a'r Gorsafoedd Pleidleisio

  • Y cyfnod ymgynghori: 23/01/2019 - 27/02/2019 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Anogir pob preswylydd a busnes i gymryd rhan.
  • Ardal: Unrhyw ward/ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, Adfywio a Pholisi

Pam yr ydym yn ymgynghori

Ar 3ydd Medi 2018, yn unol â Deddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2013, rhoddodd Cyngor Sir Caerfyrddin rybudd ei fod yn cynnal adolygiad o bob dosbarth pleidleisio a man pleidleisio.

Estynnodd y Cyngor wahoddiad i bobl gyflwyno sylwadau heb fod yn hwyrach na 12fed Hydref 2018.

Bellach mae'r Swyddog Canlyniadau wedi cyhoeddi ei gynigion cychwynnol, ynghyd â chyhoeddi Hysbysiad ynghylch Adolygu.

Byddwn yn croesawu barn unrhyw un, ond yn enwedig rhanddeiliaid, megis etholwyr, pleidiau gwleidyddol a chynghorwyr. Byddwn hefyd yn ddiolchgar am sylwadau gan bobl a sefydliadau sydd ag arbenigedd mewn mynediad i bobl ag anableddau.

Sut i gymryd rhan

Danfonwch unrhyw sylwadau trwy anfon e-bost Abebb@sirgar.gov.uk neu mewn llythyr i'r cyfeiriad isod.

Os ydych am wybodaeth am ran benodol o'r Sir gysylltwch â ni naill ai trwy anfon e-bost Abebb@sirgar.gov.uk neu trwy ffonio 01267 228609

 

Camau nesaf

Bydd y cynigion terfynol yn cael eu hystyried mewn cyfarfod gan y Cyngor yn ystod haf 2019

Cyngor a Democratiaeth