Arolwg Disgyblion a Rhieni 2022

  • Y cyfnod ymgynghori: 13/06/2022 ~ 09:00 - 07/07/2022 ~ 12:00
  • Cynulleidfa: Ar agor i bob rhiant a disgybl ysgol yn ysgolion Sir Gaerfyrddin
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Addysg a Phlant, Gwasanaethau Addysg

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae’r Adran yn y broses o gwblhau ei hunan arfarniad ar gyfer 2022. Mae’n fframwaith rheoleiddio yn datgan fod hi’n arfer dda i olrhain barn rhanddeiliaid perthnasol, gan gynnwys rhieni a disgyblion.

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg ar-lein.

arolwg rhieni

arolwg disgyblion

Camau nesaf

Bydd canlyniadau’r arolygon yn cynorthwyo wrth lunio’r adroddiad hunan-arfarnu adrannol a ddylai fod wedi ei gwblhau erbyn Medi 2022.

Cyngor a Democratiaeth