Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033) - Cytundeb Cyflawni Drafft

  • Y cyfnod ymgynghori: 05/02/2018 - 23/03/2018
  • Cynulleidfa: Yr holl breswylwyr, busnesau, rhanddeiliaid, trydydd sector a phartïon eraill sydd â buddiant, sefydliadau sy'n bartneriaid ac ymgyngoreion statudol.
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio