Dyfodol safleoedd Ysgolion Copperworks a Maesllyn

  • Y cyfnod ymgynghori: 31/05/2022 ~ 09:00 - 14/08/2022 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Yr holl breswylwyr a/neu fusnesau preifat/mudiadau trydydd sector
  • Ardal: Ward Tyisha a wardiau cyfagos
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Cymunedau, Tai, Diogelu'r Cyhoedd a Gwasanaethau Gofal a Gwasanaethau Cymorth

Pam yr ydym yn ymgynghori

Er mwyn casglu syniadau trigolion am yr hyn yr hoffent ei weld yn digwydd ar safleoedd Ysgolion Copperfield a Maesllyn.

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg ar-lein.

Arolwg ar-lein

Camau nesaf

Rydym yn cynnal astudiaeth ddichonoldeb i edrych ar hyfywedd yr opsiynau. Byddwn yn creu adroddiad yn seiliedig ar ganlyniadau'r arolwg a'r astudiaeth ddichonoldeb, adborth i'r gymuned drwy lythyr newyddion Tyisha, tudalen we Tyisha ar wefan y cyngor a'r cyfryngau cymdeithasol.
Yna byddwn yn ymgynghori ar ganlyniadau mwy penodol yn y dyfodol agos.

Cyngor a Democratiaeth