Gwelliannau Diogelwch ar gyfer Llecynnau Cyhoeddus yn sgil COVID

  • Y cyfnod ymgynghori: 16/11/2020 - 04/12/2020 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Y cyhoedd / Busnesau yn nhrefi Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli.
  • Ardal: Pob Ward / Ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Trafnidiaeth a Pheirianneg

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym wedi cyflwyno newidiadau i ganol ein trefi i ddiogelu cerddwyr. Cyflwynwyd y newidiadau hyn i helpu i feithrin hyder y cyhoedd y gallai pobl symud o gwmpas trefi'n ddiogel ac i gynorthwyo busnesau gyda chyfleoedd masnachu ar y stryd yn ystod y pandemig presennol. Mae'r newidiadau wedi bod ar waith ers mis Awst. Byddem yn croesawu eich adborth i'n helpu i adolygu effaith y newidiadau hyd yma ac i helpu i lywio ein strategaeth yn y dyfodol sy'n ymwneud â chanol trefi.

Sut i gymryd rhan

Gallwch chi gymryd rhan trwy gwblhau'r arolwg ar-lein

Arolwg ar-lein i'r cyhoedd

Neu e-bostiwch eich barn at ymgynghori@sirgar.gov.uk.

Os oes gennych fusnes yn yr ardal yr effeithir arni gallwch gwblhau'r arolwg isod

Arolwg ar-lein busnes

Camau nesaf

Adroddiad gwerthuso erbyn 31 Rhagfyr i'r Grŵp Llecynnau Cyhoeddus.

Cyngor a Democratiaeth