Materion Gwledig: y materion sy’n wynebu cymunedau gwledig

  • Y cyfnod ymgynghori: 26/11/2017 - 30/04/2018
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes, grwpiau trydydd sector ac unrhyw rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb mewn cefnogi datblygiad ein cymunedau gwledig.
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, Adfywio a Pholisi