Mynedfa Newydd i Neuadd y Dre, Llanelli

  • Y cyfnod ymgynghori: 20/05/2019 - 28/06/2019 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Y rhai sydd angen cael mynediad i Neuadd y Dref i ddefnyddio'r Gwasanaeth Cofrestru a phobl eraill sy'n dod i'r adeilad gan gynnwys staff. Yn benodol, y rhai sydd ag anghenion symudedd nad ydynt yn cael eu bodloni gan y fynedfa â grisiau a'r rhai sydd â barn ynghylch treftadaeth bensaernïol y dref.
  • Ardal: Pob Ward / Ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Eiddo

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae angen i'r Cyngor roi mynediad sy'n addas i bawb i Neuadd y Dref. Nid oes modd atgyweirio'r lifft bresennol ac ni all y ramp dros dro aros am gyfnod amhenodol. Gofynnir am farn y cyhoedd a grwpiau eraill ynghylch y dewisiadau sydd ar gael cyn y dewisir un i'w gynnig er mwyn cael caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig.

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg i roi eich barn ar Fynedfa Newydd i Neuadd y Dre, Llanelli.

Arolowg Ar-lein

Mae holiaduron papur ar gael yn Neuadd y Dref Llanelli.

Camau nesaf

Ar ôl casglu'r wybodaeth a'i hystyried bydd cais am ganiatâd adeilad rhestredig yn cael ei gyflwyno mewn perthynas â'r dewis a ffafrir. Bydd CADW a Llywodraeth Cymru yn ystyried y cais. Bydd canlyniad y broses hon yn cael ei gyhoeddi drwy ddatganiad i'r wasg.

Cyngor a Democratiaeth