Pa gynhyrchion glanweithdra y dylid eu prynu o'r Grant Urddas Cyfnod Llywodraeth Cymru?

  • Y cyfnod ymgynghori: 03/12/2019 - 13/01/2020 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Plant a phobl ifanc rhwng 8 - 25 oed.
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Addysg a Phlant, Gwasanaethau Cefnogaeth i’r Ieuenctid

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin wedi derbyn £13,437 gan Grant Urddas Cyfnod Llywodraeth Cymru i'w wario ar gynhyrchion misglwyf sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd i bobl ifanc o dan 25 oed yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r Cyngor Ieuenctid wedi creu'r y arolwg byr hwn i gasglu barn pobl ifanc yn y Sir ar gynhyrchion misglwyf heb blastig. Bydd eich barn yn dylanwadu ar sut y bydd y grant yn cael ei wario gan sicrhau bod yr arian yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau bosibl.

Sut i gymryd rhan

Gellir cael fwy o wybodaeth am Gyngor Ieuenctid Sir Gâr ar y wefan

Camau nesaf

Bydd adborth yr ymgynghoriad yn cael ei ddefnyddio gan Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin trwy adroddiad arolwg Snap ar y 13eg o Ionawr 2020. Bydd yr holl adborth arall o e-bost, e-gyflwyniadau a chyfryngau cymdeithasol yn cael ei drafod mewn grŵp ffocws tlodi misglwyf Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cael ei gynnal yn ystod mis Ionawr lle byddant yn edrych ar yr holl adborth, ac yn penderfynu pa gynhyrchion i'w prynu.

 

 

Cyngor a Democratiaeth