Prif Gynllun Teithio Llesol Sanclêr WelTAG

  • Y cyfnod ymgynghori: 09/11/2021 - 13/12/2021 ~ 12:00
  • Cynulleidfa: Yr holl breswylwyr a/neu fusnesau/sefydliadau trydydd sector.
  • Ardal: Sanclêr
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Priffyrdd a thrafnidiaeth

Pam yr ydym yn ymgynghori

Datblygu llwybrau Teithio Llesol yn y dyfodol yn benodol yn Sanclêr a'r cymunedau cyfagos. Ystyr Teithio Llesol yw defnyddio cerdded neu feicio fel dull o deithio i gyrraedd cyflogaeth, addysg, gofal iechyd, manwerthu neu gyfleusterau allweddol eraill.

Sut i gymryd rhan

Holiadur neu sesiynau galw heibio ar 23 Tachwedd yn y Gât.

Arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd adborth yr ymgynghoriad yn bwydo i mewn i adroddiad WelTAG 2 a fydd yn llywio'r gwaith o ddatblygu cynlluniau cerdded a beicio yn Sanclêr yn y dyfodol.

Cyngor a Democratiaeth