Strategaeth Eiriolaeth Oedolion Gorllewin Cymru – Digwyddiad Ymgysylltu

  • Y cyfnod ymgynghori: 18/07/2022 - 19/07/2022
  • Cynulleidfa: Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio gofyn am farn ynghylch wasanaethau eiriolaeth i oedolion yng Ngorllewin Cymru. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n ymgysylltu â gwasanaethau eiriolaeth, eiriolwyr, sefydliadau eiriolaeth, ymarferwyr iechyd/gofal cymdeithasol, comisiynwyr statudol a sefydliadau trydydd sector perthnasol eraill.
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Cymunedau,

Cyngor a Democratiaeth