Ymgynghoriad Cofebau

  • Y cyfnod ymgynghori: 21/08/2020 - 30/09/2020 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Holl breswylwyr a phobl sydd â diddordeb
  • Ardal: Unrhyw ward/ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, TG a Pholisi Corfforaethol

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn ymwybodol o sylwadau cyhoeddus a thrafodaeth am henebion a chofebion ledled Cymru ac yn y sir, ac yn benodol y gofeb i Syr Thomas Picton yn nhref Caerfyrddin.
Rydym yn ceisio'ch sylwadau, fel y gallwn ni fel Cyngor fyfyrio ar farn pobl a phenderfynu ar y ffordd orau i gydnabod a choffáu'r cyfraniad a wnaed gan ffigurau hanesyddol.

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg ar-lein neu ffoniwch 01267 224462 i ofyn am gopi papur.

arolwg ar-lein

 

Camau nesaf

Bydd canfyddiadau’r arolwg yn cael eu hystyried gan y Grŵp Tasg a Gorffen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig), a sefydlwyd gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor, a bydd argymhellion ar y camau nesaf yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol.

Cyngor a Democratiaeth