Ymgynghoriad Cyhoeddus Gwelliannau Teithio Llesol Abergwili

  • Y cyfnod ymgynghori: 14/01/2021 - 04/02/2021 ~ 14:00
  • Cynulleidfa: Yr holl breswylwyr / busnes
  • Ardal: Unrhyw ward/Ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Trafnidiaeth a Pheirianneg

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus i ganfod barn preswylwyr a chefnogi'r astudiaeth WELTAG sy'n cael ei chynnal ar hyn o bryd.

Sut i gymryd rhan

Arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd barn preswylwyr yn cael ei defnyddio i gwblhau'r astudiaeth WELTAG.

Cyngor a Democratiaeth