Ymgynghoriad Cyhoeddus Llwybr Dyffryn Tywi

  • Y cyfnod ymgynghori: 09/07/2020 - 20/08/2020 ~ 11:57
  • Cynulleidfa: Yr holl breswylwyr
  • Ardal: Pob Ward/Ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Trafnidiaeth a Pheirianneg

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus i gael barn preswylwyr ac i gefnogi astudiaeth WELTAG a gynhelir mewn perthynas â chynllun Llwybr Dyffryn Tywi.

Bydd Llwybr arfaethedig Dyffryn Tywi yn darparu llwybr ar gyfer cerddwyr a beicwyr sy'n cysylltu Abergwili yn y gorllewin â Ffairfach yn y dwyrain. Byddai hyd y llwybr o Abergwili i Ffairfach tua 21km. Bydd y llwybr yn darparu llwybr uniongyrchol o'r gorllewin i'r dwyrain, a fydd heb draffig yn y lle cyntaf, gan gysylltu cymunedau a gwella hygyrchedd trwy gerdded a beicio i ystod o wasanaethau, cyfleusterau ac atyniadau i ymwelwyr.

Hoffem glywed eich barn am gynnig Llwybr Dyffryn Tywi yn ogystal ag unrhyw awgrymiadau sydd gennych ar sut y gellir ei wella.

Sut i gymryd rhan

Arolwg Ar-lein

Camau nesaf

Bydd barn preswylwyr yn cael ei defnyddio i gwblhau'r astudiaeth WELTAG.

Cyngor a Democratiaeth