Ymgynghoriad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

  • Y cyfnod ymgynghori: 01/11/2018 - 21/12/2018 ~ 12:00
  • Cynulleidfa: Plant hyd at 11 blwydd oed / Pobl ifanc 12-18 / Rhieni a Gofalwyr
  • Ardal: Ledled Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Addysg a Phlant, Y Gwasanaethau Plant

Pam yr ydym yn ymgynghori

Helpwch ni i greu darlun o gyfleoedd chwarae plant Sir Gaerfyrddin. Rydym yn cynnal ymchwil i ddarganfod pa gyfleoedd chwarae sydd ar gyfer plant yn Sir Gaerfyrddin. Enw'r ymchwil hon yw'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

Fel rhan o'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal arolwg plant er mwyn cael darlun o gyfleoedd chwarae plant yn Sir Gaerfyrddin. Defnyddir y wybodaeth hon er mwyn datblygu ffyrdd o amddiffyn a gwella cyfleoedd, amserau a lleoedd i blant gael chwarae a chwrdd â'i gilydd.

Gall yr holiaduron uchod ofyn i chi ddarparu data personol. Er mwyn gwybod yr hyn a wnawn gydag eich data personol, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg ar-lein berthnasol:

Plant hyd at 11 blwydd oed Pobl ifanc 12-18 Rhieni a Gofalwyr

Camau nesaf

Y Camau Nesaf: Byddwn yn dadansoddi’r canlyniadau ac yn cyflwyno’r wybodaeth yn draft i Lywodraeth Cymru erbyn 31ain Mawrth 2019. Bydd fersiwn terfynol yr Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn cael i gyflwyno i Lywodraeth Cymru cyn gynted a fydd Cyngor Sir Gaerfyrddin yn caniatáu.