Gwisg Ysgol, Cyfarpar, Cit Chwaraeon a Chit ar gyfer Gweithgareddau -Grant Datblygu Disgyblion (PDG) Mynediad

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2019

Gallwch gael hyd at £125 i brynu gwisg ysgol, offer, cit chwaraeon a chit ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgol ar gyfer eich plentyn.

Bydd plant sy'n derbyn gofal a dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gymwys ar gyfer y grant hwn os ydynt yn:

  • mynd i'r dosbarth derbyn yn yr ysgol gynradd
  • mynd i flwyddyn 7 yn yr ysgol uwchradd
  • 4 oed neu 11 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Nodyn: Nid yw ceisiadau yn cael eu derbyn ar hyn o bryd, ond bydd yn agor yn fuan.

Addysg ac Ysgolion