Grant Datblygu Disgyblion (PDG) Mynediad

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/07/2018

Gallwch gael hyd at £125 i brynu gwisg ysgol, offer, cit chwaraeon a chit ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgol ar gyfer eich plentyn.

Bydd plant sy'n derbyn gofal a dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gymwys ar gyfer y grant hwn os ydynt yn:

  • mynd i'r dosbarth derbyn yn yr ysgol gynradd
  • mynd i flwyddyn 7 yn yr ysgol uwchradd
  • 4 oed neu 11 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Mae'r grant newydd hwn yn cael ei weinyddu gennym ni ar ran Llywodraeth Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 28 Chwefror 2019.

Gwneud cais am grant datblygu disgyblion

Addysg ac Ysgolion