Clybiau Ieuenctid

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018

Enw: Canolfan Ieuenctid Streets

Cyfeiriad: Stryd y Gwynt, Rhydaman, SA18 3DN

Oriau agor: Dydd Mawrth a Dydd Mercher, 4:30pm - 7:30pm

Manylion cyswllt:
Ann Richards
E-bost: anrichards@sirgar.gov.uk
Ffôn: 07920 565268

Enw: Clwb Ieuenctid Llandybïe

Cyfeiriad: Neuadd Goffa Gyhoeddus Llandybïe, Woodfield Road, Llandybïe, SA16 3UR

Oriau agor: Dydd Iau, 5:00pm - 8:00pm

Manylion cyswllt: 
Ann Richards
E-bost: anrichards@sirgar.gov.uk
Ffôn: 07920 565268

Enw: Clwb Ieuenctid Tŷ-croes

Cyfeiriad: Neuadd y Sgowtiaid - Tŷ-croes, Heol Brown, Tŷ-croes, SA18 2DA

Oriau agor: Dydd Mawrth, 5:00pm - 8:00pm

Enw: Clwb Ieuenctid yr Hendy

Cyfeiriad: Ysgol yr Hendy, Iscoed Road, Hendy, Sir Gâr SA4 0XD

Oriau agor: Dydd Llun, 5:30pm - 8:30pm

Contact: 
Heidi Davis – Arweinydd Clwb Ieuenctid â gofal
E-bost: heididavies@sirgar.gov.uk 
Ffôn: 07825099454 / Ysgol: 01792 882940

Enw: Clwb Ieuenctid Porth Tywyn

Address: Ysgol Glan-y-Môr, Heol Elfed, Porth Tywyn, SA16 0AL

Oriau agor: Dydd Mawrth a Dydd Iau, 5:00pm - 8:00pm

Manylion cyswllt: 

Jo Rogers (Dydd Mawrth)
E-bost: jdrogers@sirgar.gov.uk

Kathryn Evans (Dydd Iau)
E-bost: kevans2@sirgar.gov.uk
Ffôn: 07901 115179

Prosiectau: Prosiect graffiti. Ymwelwch â'n tudalen Flickr am fwy o luniau!

Enw: Clwb Ieuenctid Llangennech

Cyfeiriad: Y Pafiliwn, Parc Llangennech, Heol y Parc, Llangennech, SA14 8TL

Oriau agor:Dydd Gwener,  6:00pm - 8:30pm

Enw: Clwb Ieuenctid Cydweli

Cyfeiriad: D/O Canolfan Ieuenctid y Bwlch, Rhes Dafen, Y Morfa, Llanelli, SA15 2BL

Oriau agor: Dydd Llun a Dydd Iau, 5:30pm - 8:30pm

Manylion cyswllt:
Cerys Thomas
E-bost: cerethomas@sirgar.gov.uk
Ffôn: 07769883828

Enw: Clwb Ieuenctid Cwmaman

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol Cwmaman, Y Stryd Fawr, Glanaman, Rhydaman, SA18 1DX

Oriau agor: Dydd Mawrth a Dydd Mercher, 5:30pm - 8:30pm

Manylion cyswllt:
Huw Leonard
E-bost: Hleonard@sirgar.gov.uk
Ffôn: 07717 868891

 

Enw: Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin - Dr M'z

Cyfeiriad: Y Clwb, Parc y Brodyr Llwyd, Caerfyrddin, SA31 3AN

Dydd(iau): Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn

Oriau agor: Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn - 12:00pm - 8:00pm yn ystod yr wythnos | 12:00pm - 6:00pm ar ddydd Sadwrn

Manylion cyswllt:
Gayle Harris
E-bost: office@drmz.co.uk
Ffôn: 01267 222786

Gwefan: www.drmz.co.uk
Facebook: /CarmarthenYouthProject
Twitter: @DRMZ_Carmarthen

Enw: Canolfan Ieuenctid y Bwlch

Cyfeiriad: Rhes Dafen, Y Morfa, Llanelli, SA15 2BL

Oriau agor: Dydd Llun - Dydd Gwener, Amrywiol

Manylion cyswllt: 01554 747594

Addysg ac Ysgolion