Apeliadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/03/2022

If you are refused a place for your child at any of your chosen schools, you will be notified by e-mail. We will only refuse a place at a school if the year you are applying for is full. If your child is refused a school place to any of your chosen schools, there is a right to appeal against this decision.

The only exception to this is if you're applying for a part-time nursery place for your 3 year old, in this instance there is no right to appeal.

Sut mae apelio

  • Rhaid ichi apelio o fewn yr amser ar eich llythyr hysbysu.
  • Mae angen ichi ysgrifennu at y Gwasanaethau Democrataidd yn dweud pam rydych chi’n meddwl y dylai’ch plentyn gael lle yn yr ysgol.
  • Caiff apeliadau eu trefnu gan y Gwasanaethau Democrataidd. Caiff eich apêl ei ystyried gan Banel Apeliadau Annibynnol o 3 neu 5 person, sy'n cynnwys pobl leyg (bobl nad oes ganddynt brofiad personol o reoli / ddarparu addysg mewn unrhyw ysgol) a phobl â phrofiad o faes addysg. Nid yw aelodau’r Panel yn weithwyr cyflog i’r Cyngor a byddwch yn cael gwahoddiad i’r cyfarfod. Cynhelir y cyfarfod fel arfer yng Nghaerfyrddin neu Lanelli.
  • Mae penderfyniad y Panel yn derfynol. Dim ond unwaith ym mhob blwyddyn ysgol y cewch apelio, am bob ysgol.

Gallwch ddisgwyl clywed penderfyniad y Panel ar eich apêl o fewn 7 - 10 diwrnod gwaith o’r gwrandawiad.

Oherwydd cyfyngiadau coronafeirws, mae cyfarfodydd apêl yn cael eu cynnal yn rhithwir ar hyn o bryd drwy Microsoft Teams neu Zoom. Mae gan rieni'r dewis o gymryd rhan trwy fideo neu sain yn unig. Anfonir dolen cais am gyfarfod atoch drwy e-bost i ymuno â'r cyfarfod apêl.

Addysg ac Ysgolion