Derbyn i Ysgolion / Newid ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/07/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae yna newidiadau i reoliadau apelau derbyn yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Ar 4 Mai 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau dros dro i Apelau Derbyn i Ysgolion.

Bydd y rheoliadau dros dro newydd yn parhau i fod mewn grym tan 31 Ionawr 2021. Bydd y rheoliadau dros dro yn berthnasol i'r achosion canlynol:

  • Apelau a gyflwynwyd rhwng 4 Mai 2020 a 31 Ionawr 2021
  • Apelau sydd eisoes wedi'u cyflwyno cyn 4 Mai 2020 ond nad oes penderfyniad wedi cael ei wneud arnynt eto

Darganfyddwch beth yw'r newidiadau allweddol a beth mae hyn yn ei olygu i chi fel rhiant.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Dim ond ceisiadau i ysgolion yn Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn. Os ydych yn gwneud cais i ysgol mewn Sir arall, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol.

Cofiwch, hyd yn oed os ydych wedi siarad ag ysgol a’i bod wedi dweud bod lleoedd ar gael, nes ichi wneud cais a chael cadarnhad gennym fod eich plentyn wedi’i dderbyn, ni all ddechrau’r ysgol.

Addysg ac Ysgolion