Dalgylchoedd

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/08/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae yna newidiadau i reoliadau apelau derbyn yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Ar 4 Mai 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau dros dro i Apelau Derbyn i Ysgolion.

Bydd y rheoliadau dros dro newydd yn parhau i fod mewn grym tan 31 Ionawr 2021. Bydd y rheoliadau dros dro yn berthnasol i'r achosion canlynol:

  • Apelau a gyflwynwyd rhwng 4 Mai 2020 a 31 Ionawr 2021
  • Apelau sydd eisoes wedi'u cyflwyno cyn 4 Mai 2020 ond nad oes penderfyniad wedi cael ei wneud arnynt eto

Darganfyddwch beth yw'r newidiadau allweddol a beth mae hyn yn ei olygu i chi fel rhiant.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae gan bob ysgol ddalgylch dynodedig y mae’n ei wasanaethu. Os ydych yn byw o fewn dalgylch dynodedig ysgol, mae gwell siawns y bydd eich cais i’r ysgol yn llwyddiannus. Fodd bynnag, nid oes gwarant o le.

Bydd gan blant sy’n byw yn nalgylch ysgol well siawns hefyd o fod yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol ac yn ôl adref.

Gallwch ddewis anfon eich plentyn i unrhyw ysgol yn y Sir ond efallai na lwyddwch i gael lle. Ar wahân i leoedd meithrin i blant 3 oed, mae gennych hawl i apelio os caiff eich cais ei wrthod.

Pan fydd eich plentyn yn symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, caiff eich cais am le mewn ysgol ac am gludiant am ddim i’r ysgol ei seilio ar eich cyfeiriad cartref, nid ar yr ysgol gynradd yr oedd eich plentyn yn mynd iddi.

    Addysg ac Ysgolion