Llandeilo Community Education Centre (Welsh for Adults Centre)
Canolfan Addysg Gymunedol Llandeilo, Stryd Rhosmaen, Llandeilo SA19 6LU

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun I'w gadarnhau
Dydd Mawrth I'w gadarnhau
Dydd Mercher I'w gadarnhau
Dydd Iau I'w gadarnhau
Dydd Gwener I'w gadarnhau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd y canolfannau dysgu i oedolion ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Addysg ac Ysgolion