Canolfan Ddysgu Llanelli
Llyfrgell Llanelli, Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 15:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Gwybodaeth ychwanegol

Cadw chi'n iach!

  • Cynllunio'n ofalus, er mwyn osgoi cael gormod o bobl mewn un lle
  • Cynnal cyfleusterau ar gyfer golchi dwylo a diheintio wrth gyrraedd ac yn ystod eich ymweliad
  • Sicrhau bod adeiladau yn cael eu hawyru'n ddigonol

 

Sut i drefnu apwyntiad

I gwneud apwyntiad, ffoniwch ni ar 01267 235413. Os na allwn ateb eich galwad, gadewch eich enw a'ch rhif ac fe ffoniwn ni chi’n ôl cyn gynted â phosibl. Fel arall, gallwch chi anfon e-bost atom.

Rydym am i'ch profiad dysgu fod yn bleserus a gwerth chweil. Darganfyddwch yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni, trwy ddarllen ein gwybodaeth ar gyfer dysgwyr.

Gwybodaeth i ddysgwyr

Addysg ac Ysgolion