Canolfan Ddysgu Llanelli
Llyfrgell Llanelli, Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 15:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 15:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Gwneud apwyntiad

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd y canolfannau dysgu i oedolion ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

I gwneud apwyntiad, ffoniwch ni ar 01267 235413. Os na allwn ateb eich galwad, gadewch eich enw a'ch rhif ac fe ffoniwn ni chi’n ôl cyn gynted â phosibl. Fel arall, gallwch chi anfon e-bost atom.

Addysg ac Ysgolion