Canolfan Ddysgu Rhydaman @ Streets
Stryd y Gwynt, Rhydaman, SA18 3DN

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 15:00
Dydd Mawrth 09:00 - 15:00
Dydd Mercher 09:00 - 15:00
Dydd Iau 09:00 - 15:00
Dydd Gwener 09:00 - 15:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Gwneud apwyntiad

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd y canolfannau dysgu i oedolion ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

I gwneud apwyntiad, ffoniwch ni ar 01269 598339. Os na allwn ateb eich galwad, gadewch eich enw a'ch rhif ac fe ffoniwn ni chi’n ôl cyn gynted â phosibl. Fel arall, gallwch chi anfon e-bost atom.

Sut i ddod o hyd i ni

Gallwch ddod o hyd inni yn Theatr y Glowyr ger y brif ffordd yn Rhydaman.  Ni fyddwch yn gallu gweld y ganolfan ddysgu o'r brif ffordd gan ei bod y tu ôl i Glwb Lles Glowyr Rhydaman.  Ar ôl dod i mewn i Rydaman byddwch yn cyrraedd croesffyrdd, a dylech droi i Lôn Tir-y-dail a chymryd y troad cyntaf ar y dde i faes parcio Stryd y Gwynt. Mae'r ganolfan ddysgu y tu cefn i'r adeilad brics coch mawr, ym mhen pella’r maes parcio.

Addysg ac Ysgolion