Sgiliau Llythrennedd Digidol

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/03/2022

Mae cael sgiliau llythrennedd digidol da yn hanfodol i gael mynediad at wasanaethau yn y byd sydd ohoni heddiw. Bydd ein dosbarthiadau sgiliau llythrennedd digidol yn eich paratoi ar gyfer y byd digidol gartref, yn y gwaith ac wrth astudio. Mae gennym ystod o ddosbarthiadau sy'n addas i chi p'un a ydych yn ddechreuwr llwyr neu os oes gennych sgiliau digidol uwch. P'un a ydych am ddysgu sut i ddefnyddio eich iPad, gwella eich sgiliau ysgrifennu wrth lunio CV neu ennill cymhwyster llythrennedd digidol, mae gennym ddosbarth i chi. Mae gennym ddosbarthiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar.

Sut i gofrestru?

Os ydych yn ddysgwr newydd neu os oes gennych ymholiad, ffoniwch 01267 235413 neu e-bost i drefnu apwyntiad i ddarganfod pa ddosbarth Llythrennedd Digidol sy'n addas i chi. Rhaid i bob dysgwr gwblhau cyfweliad anffurfiol gydag aelod o staff a chael asesiad cyn cofrestru. Gallwch gofrestru ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Dewch â chopi o'ch cerdyn adnabod â llun (pasbort neu drwydded yrru) gyda chi.

Peidiwch â phoeni am y cyfweliad asesu. Nid prawf yw hwn! Rydym am i chi lwyddo a bod yn hapus yn eich dosbarth, diben yr asesiad yw rhoi cyfle i ni ddarganfod beth rydych chi eisoes yn ei wybod, a pha ddosbarth fyddai'r gorau i chi o ran lefel a chyflymder.

Ein nod yw darparu pob dosbarth a hysbysebwyd. Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwn yn canslo neu'n newid cyrsiau os yw'r cofrestriadau'n rhy isel neu os bydd amgylchiadau annisgwyl.

Dyddiadau tymor 2021/22 Dechrau Hanner Tymor Diwedd
Hydref 2021 06 Medi 25 Hydref - 29 Hydref 20 Rhagfyr
Gwanwyn 2022 04 Ionawr 21 Chwefror - 25 Chwefror 08 Ebrill
Haf 2022 25 Ebrill 30 Mai - 03 Mehefin 19 Gorffennaf

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.

Mae'r cwrs yma mewn partneriaeth a Choleg Sir Gâr.

Addysg ac Ysgolion