Presenoldeb yn yr ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/11/2018

Prif gyfrifoldebau'r Gwasanaeth Lles Addysg yw hyrwyddo presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol. Rydym yn rhoi cymorth a chyngor ar reoliadau ynghylch:

 • Absenoldeb o'r ysgol
 • Cyflogi Plant
 • Perfformiad Plant
 • Gwarchodwyr
 • Hysbysiadau Cosbau Penodedig

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r disgyblion a'u teuluoedd, ysgolion, gwasanaethau cymorth cymunedol a gweithwyr proffesiynol eraill, e.e. Gweithwyr Cymdeithasol, Gwasanaethau Ieuenctid, Seicolegwyr Addysg, ac ati.

Gall yr ysgol gyfeirio teulu at y Gwasanaeth Lles Addysg os yw presenoldeb y plentyn yn yr ysgol yn peri pryder.  Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i'r Gwasanaeth droi at y gyfraith i helpu i ddatrys y broblem. Gallai hyn olygu:

 • Erlyn Rhieni
 • Cyflwyno cais am Orchymyn Goruchwylio Addysg mewn perthynas â'r plentyn
 • Gorchymyn Mynychu'r Ysgol
 • Hysbysiadau Cosbau Penodedig

Beth y gallwch ei ddisgwyl gan y Gwasanaeth Lles Addysg? 

 • Eich trin chi fel unigolyn
 • Gwrando ar eich barn
 • Sicrhau bod yr hyn a ddywedwch yn cael ei gadw'n gyfrinachol (ac eithrio pan fo rhywun yn cael niwed)
 • Ymgynghori â chi bob cam
 • Cadw apwyntiadau

Addysg ac Ysgolion