Presenoldeb yn yr ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/11/2019

Prif gyfrifoldebau'r Gwasanaeth Lles Addysg yw hyrwyddo presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol. Rydym yn rhoi cymorth a chyngor ar reoliadau ynghylch:

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r disgyblion a'u teuluoedd, ysgolion, gwasanaethau cymorth cymunedol a gweithwyr proffesiynol eraill, e.e. Gweithwyr Cymdeithasol, Gwasanaethau Ieuenctid, Seicolegwyr Addysg, ac ati.

Gall yr ysgol gyfeirio teulu at y Gwasanaeth Lles Addysg os yw presenoldeb y plentyn yn yr ysgol yn peri pryder.  Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i'r Gwasanaeth droi at y gyfraith i helpu i ddatrys y broblem. Gallai hyn olygu:

  • Erlyn Rhieni
  • Cyflwyno cais am Orchymyn Goruchwylio Addysg mewn perthynas â'r plentyn
  • Gorchymyn Mynychu'r Ysgol
  • Hysbysiadau Cosbau Penodedig

Beth y gallwch ei ddisgwyl gan y Gwasanaeth Lles Addysg? 

  • Eich trin chi fel unigolyn
  • Gwrando ar eich barn
  • Sicrhau bod yr hyn a ddywedwch yn cael ei gadw'n gyfrinachol (ac eithrio pan fo rhywun yn cael niwed)
  • Ymgynghori â chi bob cam
  • Cadw apwyntiadau

Addysg ac Ysgolion