Rhaglen foderneiddio ysgolion

Mae tua £250 miliwn wedi cael ei fuddsoddi mewn ysgolion ar draws Sir Gaerfyrddin – ac mae mwy o fuddsoddiad i ddod. Ers i'r cyngor sir lansio ei Raglen Moderneiddio Addysg, buddsoddwyd symiau enfawr mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd.

Hyd yn hyn, mae wyth ysgol gynradd newydd a dwy ysgol uwchradd newydd wedi cael eu hadeiladu, ac mae estyniadau a gwaith adnewyddu mawr wedi cael eu gwneud ar 37 o ysgolion cynradd ac 11 o ysgolion uwchradd eraill. Mae'r gwaith yn parhau gyda dau gynllun newydd y disgwylir iddynt gael eu cwblhau'n fuan, sef adeilad newydd yn Nhrimsaran ac estyniad a gwaith adnewyddu yng Nghoedcae.

Mae ysgolion newydd hefyd yn cael eu hadeiladu ar gyfer Ysgol Pen Rhos yn Llanelli ac Ysgol Parc y Tywyn ym Mhorth Tywyn; ac estyniad yn Ysgol Sant Ioan Lloyd. Mae'r Rhaglen Moderneiddio Addysg yn cael ei chyllido gan Gyngor Sir Caerfyrddin, gyda chymorth menter Ysgolion yr 21ain Ganrif gan Lywodraeth Cymru.

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/07/2018