Buddsoddiad Ysgolion Cynradd

Diweddarwyd y dudalen ar: 23/09/2021

Ers cychwyn y Rhaglen Moderneiddio Addysg yn 2001/2002 hyd at ddiwedd blywddyn ariannol 2020/2021, buddsoddwyd cyfanswm o £295 miliwn yn ysgolion Sir Gaerfyrddin, sy'n cynnwys cwblhau'r prosiectau Ysgolion Cynradd canlynol:

  • 12 adeilad Ysgol Gynradd newydd: Ysgol Gymunedol Peniel, Ysgol Bro Brynach, Ysgol Y Bedol, Ysgol Gynradd Cymunedol Bryn, Ysgol Bryn Teg, Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Ysgol Gymunedol Ffwrnes, Ysgol Carreg Hirfaen, Ysgol Gymunedol Trimsaran, Ysgol Pen Rhos, Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn ac Ysgol Pum Heol.
  • 38 prosiect ailfodelu ac adnewyddu yn cynnwys estyniadau.
  • Mân fuddsoddiad arall yn cynnwys gwaith interim.