Ysgol Bro Brynach
Llanboidy, Hendygwyn, SA34 0EL

  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys creu adeilad ysgol Cymraeg newydd i ddisodli hen Ysgol Llangynin, Ysgol Cwmbach, Ysgol Henllan Amgoed ac Ysgol Llanboidy gyda lle i 120 o ddisgyblion cynradd.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £ 1.1m. Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen Cynllunio Lleoedd Ysgol a chan Raglen Foderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol.

Contractiwr

TRJ Ltd

Dyddiad Symud

Medi 2004

Addysg ac Ysgolion