Ysgol Bryn Teg
Heol Trallwm, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9ET

  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys adeiladu ysgol newydd sbon i gymryd lle Ysgol Gynradd Gymunedol Llwynhendy ac Ysgol Gynradd Gymunedol yr Ynys. Adeiladwyd yr ysgol newydd ar hen safle Ysgol Gynradd Gymunedol Llwynhendy ac mae'n darparu lle ar gyfer…

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £5m. Ariannwyd 28% gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif a 72% gan Raglen Moderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol.

Contractiwr

TRJ Ltd

Dyddiad Symud

Medi 2008

Addysg ac Ysgolion