Ysgol Gymraeg Brynsierfel
Brynsierfel, Llanelli, SA14 9HD

  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ysgol gynradd newydd gyda 210 o leoedd i ddisgyblion cynradd a 30 o leoedd meithrin.  Mae adeilad newydd yr ysgol yn darparu cyfleusterau ac ystafelloedd o'r radd flaenaf i ddisgyblion a staff.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £6.5m. Ariannwyd 50% gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif a 50% gan Raglen Moderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol.

Contractiwr

KIER Construction Ltd

Dyddiad Symud

5 Medi 2011

Addysg ac Ysgolion