Ysgol Gymraeg Ffwrnes
Rhodfa Denham, Llanelli, SA15 4DD

  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ysgol gynradd newydd gyda 420 o leoedd i ddisgyblion cynradd a 60 o leoedd meithrin.  Mae adeilad newydd yr ysgol yn darparu cyfleusterau ac ystafelloedd o'r radd flaenaf i ddisgyblion a staff.

Costau'r Prosiect

Cost y prosiect oedd £14.6m. Ariannwyd £10.22 miliwn gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif a £4.38 miliwn gan Raglen Moderneiddio Addysg yr Awdurdod Lleol.

Contractiwr

WRW Ltd

Dyddiad Symud

1 Rhagfyr 2014

Addysg ac Ysgolion